Vedtekter i eget dokument legges ut på denne siden slik at man enkelt kan trykke og lese dokumentet. 

Nytt dokument, lagt til juni 2018 ->