Vestre Aker Pensjonistforening

Medlemmer og varamedlemmer valgt på  årsmøtet 08.02.2016

 

 

Leder:                                           

Ruth Marie Nyrud Hansen,

Griniveien 26. 0756 Oslo

Tlf. 22 50 13 11/ 959 47 102,

E-post: rmnyrud@online.no

 

 

Nestleder:                                   

Norvald Moltubakk,

Flyveien 15, 0770 , Oslo

Tlf. 22 14 02 21/915 23 934 

E-post: norvald@moltubakk.no                                                                          
                                                                                 

Sekretær:    

Karin Fosser,

Olaf Bulls vei 10 C. 0765 Oslo

Tlf. 922 09 544,

E-post: Karin@stordalenfoundation.no

Kasserer:    

Einar Ersdal,

Olaf Bulls vei 9 A. 0765 Oslo

Epost: einar.ersdal@getmail.com 

Medlem:    

Ragnhild Ravnsborg Andersen,

Persbråtan 15, 0770 Oslo

Tlf. 21948866/926 89 801,

e-post:  ragnhild@berghrygh.com

 

Medlem:        

Anne Berit Storsten,

Griniveien 9, 0756 Oslo

Tlf. 466 14 211

 

Vara: 

Ola Ramstad,

Slemdalsveien 54 A, 0370 Oslo

epost : rams3@online.no

 

Varamedlem og redaktør: 

Per W. Jensen,

Stasjonsveien 71. 0768 Oslo       

Tlf. 974 01 495                                                                               

E-post: pwj@safeskim.com