Trenger du noen å prate med?

Mange kan føle seg ensom og isolert i disse dager. Pensjonistforbundets Bekymringstelefon er åpen alle hverdager fra kl. 10-14. 

Ring 94 85 60 04 hvis du trenger noen å dele tanker og bekymringer med. Vi garanterer full anonymitet.

Velkommen til

Vestre Aker Pensjonistforenings

hjemmeside! 

 

Her vil du enkelt få all informasjon som tidligere kom i papirheftet med posten.