Velkommen til

Vestre Aker Pensjonistforenings

hjemmeside! 

 

Her vil du enkelt få all informasjon som tidligere kom i papirheftet med posten.